Jak zarejestrować się do Programu Partnerskiego distripark.com?

Możesz przystąpić do Programu Partnerskiego jako osoba fizyczna, jednoosobowa firma, spółka prawa handlowego lub organizacja pozarządowa np. stowarzyszenie, czy fundacja.

Rejestracja do Programu Partnerskiego distripark.com osoby fizycznej.

Rejestracja wymaga podania następujących danych:

•    Imię i nazwisko,
•    PESEL,
•    Adres e-mail,
•    Numer telefonu,
•    Adres zamieszkania,
•    Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania),
•    Numer konta bankowego,
•    Nazwę Urzędu Skarbowego w jakim składany jest PIT,
•    Kod Partnera, od którego dowiedziałeś się o Programie (jeśli dotyczy).

1.    Zarejestrowanie do Programu Partnerskiego rozpoczynamy od założenia konta na platformie distripark.com.

2.    Kliknij „Zarejestruj”. System poprosi Cię o zaznaczenie opcji, jakie konto chcesz założyć. W przypadku rejestracji jako osoba fizyczna, wybierz opcje „Osoba prywatna”.

Wypełnij formularz.

4.    Zaznacz niezbędne zgody i kliknij „Zarejestruj się”.

5.    Kliknij w link potwierdzający, który przyjdzie na Twoją pocztę e-mail.

6.    Przejdź ponownie na platformę distripark.com, po lewej stronie ekranu pod zakładką „Moje konto” znajdziesz zakładkę „Program Partnerski”.

7.    Następnie zapoznaj się z dotyczącymi Cię dokumentami. Znajdziesz je po prawej stronie ekranu. Dotyczą Cię:

•    „Umowa zlecenie – os. fiz. nieprowadząca działalności gospodarczej”
•    „Oświadczenie os. fiz. nieprowadząca działalności gosp. – Załącznik nr 1”.
•    „Regulamin programu Partnerskiego”.

8.    Wypełnij formularz, który znajduje się w zakładce „Rejestracja do Programu” kliknij „Zawieram umowę”, oznacza to „podpisanie” zawarcie umowy na odległość i ma taką samą moc prawną jak jej fizyczne podpisanie. Umowa ma formę dokumentu generowanego elektronicznie i nie wymaga podpisu i/lub pieczęci.

9.    Po weryfikacji oraz akceptacji wniosku, distripark.com zatwierdza Umowę. Umowa pojawi się na Twoim koncie w distripark.comwraz z Twoim indywidyalnym kodem rabatowy.

Od tego momentu możesz działać. Witamy w gronie Partnerów distripark.com.

*Na podstawie zawartej Umowy Zlecenia distripark.com dokonuje zgłoszenia do ZUS’u i od tego momentu Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pamiętaj, że distripark.com opłaca za Ciebie składki jednak tylko w przypadku wypracowania prowizji. 

Rejestracja do Programu Partnerskiego distripark.com osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Rejestracja wymaga podania następujących danych:

•    Nazwa firmy
•    NIP i REGON
•    Imię i nazwisko,
•    Adres e-mail,
•    Nr telefonu,
•    Adres zarejestrowania (siedziby),
•    Adres do korespondencji jeśli inny niż adres zamieszkania,
•    Kod Partnera, od którego dowiedziałeś się o programie (jeśli dotyczy).

1.    Zarejestrowanie do Programu Partnerskiego rozpoczynamy od założenia konta na platformie distripark.com.

2.    Kliknij „Zarejestruj”. System poprosi Cię o zaznaczenie opcji, jakie konto chcesz założyć. W przypadku rejestracji jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wybierz opcje „Firma”.

3.    Wypełnij formularz.

4.    Zaznacz niezbędne zgody i kliknij „Zarejestruj się”.

5.    Kliknij w link potwierdzający, który przyjdzie na Twoją pocztę e-mail.

6.    Przejdź ponownie na platformę distripark.com, po lewej stronie ekranu pod zakładką „Moje konto” znajdziesz zakładkę „Program Partnerski”.

7.    Następnie zapoznaj się z dotyczącymi Cię dokumentami. Znajdziesz je po prawej stronie ekranu. Dotyczą Cię:

8.    Zaznacz – „Prowadzę działalność gospodarczą”.

9.    Następnie zapoznaj się z dotyczącymi Cię dokumentami. Znajdziesz je po prawej stronie ekranu. Dotyczą Cię:
•    „Umowa zlecenie – os. fiz. prowadząca działalności gospodarczej”
•    „Oświadczenie os. fiz. prowadząca działalności gosp. – Załącznik nr 1”.
•    „Regulamin Programu Partnerskiego”

10.    Wypełnij formularz, który znajduje się w zakładce „Rejestracja do Programu” kliknij „Zawieram umowę”, oznacza to „podpisanie” zawarcie umowy na odległość i ma taką samą moc prawną jak jej fizyczne podpisanie. Umowa ma formę dokumentu generowanego elektronicznie i nie wymaga podpisu i/lub pieczęci.

11.    Po weryfikacji oraz akceptacji wniosku, distripark.com zatwierdza Umowę. Umowa pojawi się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wówczas zaloguj się na swoje konto, by poznać swój indywidualny kod rabatowy.

Od tego momentu możesz działać. Witamy w gronie Partnerów distripark.com.

Rejestracja do Programu Partnerskiego distripark.com spółki lub instytucji.

Jeżeli chcesz przystąpić do Programu i wesprzeć swoją instytycję bądź spółkę skontaktuj się z nami +48 71 794 24 82 lub mailowo partners@distripark.com. W temacie wiadomości wpisz „Rejestracja podmiotu do Programu Partnerskiego” – skontaktujemy się z Tobą.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.  Zawsze chętnie pomożemy! 🙂