Polityka prywatności i cookies

 1. Informacje ogólne
 2. Właścicielem (dalej: “Administrator”) strony internetowej secondjob.pl (dalej: “Serwis”) jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577507, NIP 988-029-51-55, REGON 362594789, kapitał zakładowy: 3.950.000 PLN wpłacony w całości, adres e-mail: partners@distripark.com, numer telefonu kontaktowego: (+48) 71 79437 33 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 3. Niniejsza polityka prywatności i cookies Serwisu (dalej: „Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób korzystających z Serwisu (zwanych dalej: „Użytkownikami”).
 4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkowników zgodami lub informacjami przekazanymi przez Administratora w klauzulach informacyjnych udostępnionych podczas zbierania danych osobowych (np. pod formularzem kontaktowym na stronie), niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa, a informacją, którą użytkownik powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.
 5. Polityka nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących Użytkowników na zewnętrznych internetowych stronach, do których odesłania (linki) zawiera Serwis.
 1. Cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka), które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w celu ułatwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.
 2. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać przypisane konkretnej osobie, np. przez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji konta Użytkownika, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące danych osobowych[hiperlink].
 3. Pliki cookies umożliwiają m.in.:
 1. utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu brak jest konieczności odrębnego logowania na każdej podstronie Serwisu;
 2. zapamiętanie podanych raz informacji, aby Użytkownik nie musiał za każdym razem uzupełniać formularza na nowo;
 3. dostosowanie Serwisu do sposobów korzystania z niego przez Użytkownika i zwiększenie jego przystępności dla Użytkownika;
 4. prowadzenie statystyk odwiedzin Serwisu.
 1. Informacje uzyskiwane dzięki plikom typu cookie obejmują m.in. nazwę dostawcy usług internetowych, adres IP Użytkownika, kraj pochodzenia, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki typu cookie przechowywane w jego urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej (również w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu pozwalającym na dostęp do Internetu).
 4. Szczegółowe informacje na temat sposobów zablokowania/usunięcia plików cookies dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
 5. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla jego urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, umożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie z Serwisu, w tym wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, dlatego Administrator zaleca niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
 6. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) oraz na potrzeby analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań za pomocą narzędzia Google Analytics). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową (tzw. third-party cookies/cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies wykorzystywane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Użytkownika bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jego potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe na stronach internetowych odwiedzanych przez Użytkownika po opuszczeniu Serwisu.
 7. Pliki cookies, o których mowa w ust. 9 powyżej mogą pochodzić od następujących firm:
 1. Google;

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

 1. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 1. niezbędne – konieczne do prawidłowego wyświetlania funkcji strony internetowej;
 2. funkcjonalności – zapisujące preferencje Użytkownika;
 3. zewnętrzne – pozwalające usprawnić działanie Serwisu na podstawie sposobu korzystania z niego przez Użytkowników;
 4. third-party (podmiotów trzecich) – pozwalające na prezentowanie treści reklamowych dot. Administratora na stronach internetowych odwiedzanych przez Użytkownika po opuszczeniu Serwisu.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub Użytkownika;
 2. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
 1. Administrator każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
 2. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od 02.09.2019 roku.